Voorwaarden & condities

Het is u niet toegestaan om enig deel van de app of onze handelsmerken op enigerlei wijze te kopiëren of te wijzigen. Het is niet toegestaan om te proberen de broncode van de app te extraheren, en u moet ook niet proberen de app in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten die ermee verband houden, behoren nog steeds toe aan de Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health.

De Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health zet zich in om ervoor te zorgen dat de app zo nuttig en efficiënt mogelijk is. Om die reden behouden we ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de app.

De ITIT-Travel Health app bewaart en verwerkt persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en toegang tot de app veilig te houden. We raden u daarom aan om uw telefoon niet jailbreaken of rooten, wat het proces is van het verwijderen van softwarebeperkingen en beperkingen die zijn opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw apparaat. Het kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware / virussen / kwaadaardige programma's, de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen en het kan betekenen dat de ITIT-Travel Health-app niet goed of helemaal niet werkt.

De Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud, het uiterlijk, de volledigheid, de technische specificaties of de nauwkeurigheid van de app. De Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot, en is niet aansprakelijk voor enig gebruik van, de app, de resultaten van dergelijk gebruik of het vertrouwen daarop. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie en het gebruik van inhoud, inclusief inhoud van derden, ligt uitsluitend en alleen bij de gebruiker. Het gebruik van deze app is geen vervanging voor deskundig reisgeneeskundeconsult en vervangt geen gezondheidsadvies voorafgaand aan de reis.

WHO Collaborating Centre for Travellers' Health

WHO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onnauwkeurige of onvolledige informatie of gegevens die in de app kunnen worden geplaatst en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het gebruik ervan. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie en het gebruik van de inhoud ligt bij de gebruiker. De WHO aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit enige actie of inactiviteit die gebruikers ondernemen op basis van of gemaakt op basis van de informatie en gegevens die beschikbaar zijn in de app.

Officiële afbakening van gebieden en grenzen wordt bijgewerkt en weerspiegelt mogelijk niet het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landsgrenzen of namen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie. Alle kaarten zijn voor illustratieve doeleinden en impliceren niet de uitdrukking van enige mening van de Wereldgezondheidsorganisatie over de juridische status van een land of gebied, stad of gebied of van haar autoriteiten of over de afbakening van grenzen of grenzen. Stippellijnen en stippellijnen op kaarten vertegenwoordigen bij benadering grenslijnen waarvoor mogelijk nog geen volledige overeenstemming bestaat.

De gebruikte benamingen en de presentatie van het materiaal in dit dashboard (inclusief de terminologie die wordt gebruikt om te verwijzen naar landen, gebieden en gebieden en de vertegenwoordiging van landen, gebieden en gebieden, inclusief de afbakening van grenzen of grenzen) volgen uitsluitend de institutionele stijl en praktijk van de Universiteit van Zürich en kunnen in strijd zijn met die van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij impliceren niet dat de Wereldgezondheidsorganisatie zich op enigerlei wijze uitspreekt over de juridische status van een land, gebied, stad of gebied of van haar autoriteiten, of over de afbakening van grenzen of grenzen.

Elke verwijzing naar derden of de vermelding van specifieke bedrijven of van bepaalde fabrikanten in de app impliceert niet dat ze worden onderschreven of aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie in plaats van anderen van vergelijkbare aard die niet worden genoemd.

Niets in of met betrekking tot deze of met betrekking tot het gebruik van de app wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een van de voorrechten en immuniteiten die de WHO geniet onder nationaal of internationaal recht en/of als onderwerping van de WHO aan een nationale rechtbank.

Wifi

Voor bepaalde functies van de app moet de app een actieve internetverbinding hebben. De verbinding kan wi-fi zijn of worden geleverd door uw mobiele netwerkprovider, maar de Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet volledig werkt als u geen toegang hebt tot wifi en u geen van uw gegevenslimieten overhoudt.

Als u de app buiten een gebied met wi-fi gebruikt, moet u er rekening mee houden dat uw voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. Als gevolg hiervan kunnen uw mobiele provider de kosten van gegevens in rekening brengen voor de duur van de verbinding tijdens het openen van de app, of andere kosten van derden. Door de app te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief roaming-datakosten als u de app buiten uw eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als u niet de factuurbetaler bent voor het apparaat waarop u de app gebruikt, houd er dan rekening mee dat we ervan uitgaan dat u toestemming hebt gekregen van de factuurbetaler om de app te gebruiken.

Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health kan niet altijd verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt, d.w.z. u moet ervoor zorgen dat uw apparaat opgeladen blijft – als de batterij leeg is en u het niet kunt inschakelen om gebruik te maken van de service, kan de Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers ' Health geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Talen

Inhoud in de app is vertaald door derden en de Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health is niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke vertaalde inhoud. In geval van inconsistentie tussen de Engelse en enige andere taalversie, is de oorspronkelijke Engelse versie de bindende en authentieke versie.

Updates

Op een gegeven moment willen we de app misschien bijwerken. De app is momenteel beschikbaar op Android en iOS – de vereisten voor beide systemen (en voor eventuele extra systemen waartoe we besluiten de beschikbaarheid van de app uit te breiden) kunnen veranderen en u moet de updates downloaden als u de app wilt blijven gebruiken.

Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health belooft niet dat het de app altijd zal bijwerken zodat deze relevant voor u is en / of werkt met de Android- en iOS-versie die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit verband. U belooft echter altijd updates van de applicatie te accepteren wanneer deze aan u worden aangeboden. We kunnen ook willen stoppen met het leveren van de app en kunnen het gebruik ervan op elk gewenst moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij we u anders vertellen, eindigen bij beëindiging (a) de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u zijn verleend; (b) u moet stoppen met het gebruik van de app en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Daarom wordt u geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 26-07-2021

Neem contact op met ons

Als u vragen of suggesties heeft over de Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@itit-travelhealth.org.

Deze pagina Algemene voorwaarden is gegenereerd met input van App Privacy Policy Generator

Privacybeleid

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 26-07-2021

De Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health bouwde de ITIT-Travel Health-app als een gratis app. Dit project wordt gefinancierd door een subsidie van de Zwitserse National Science Foundation (320030_192653, toegekend aan Prof. Patricia Schlagenhauf). Deze SERVICE wordt gratis aangeboden door de Universiteit van Zürich, WHO Collaborating Centre for Travellers' Health en is bedoeld voor gebruik zoals het is.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie als iemand besluit onze service te gebruiken.

Als u ervoor kiest om onze service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van onze service. We zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

De termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn op de website en app van ITIT-Travel Health, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.

Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring kunnen we u tijdens het gebruik van onze service vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot enquêtereacties, inloggegevens: anonieme apparaat/ cloudkoppeling, internetprotocol (IP) -adres, gegenereerde installatie-ID (app), geografische locatie, leeftijd, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, medische informatie, type reis, reisduur, bestemming en rookstatus.

Gegevensregistratie en brongegevens

De gegevens worden opgeslagen op het ITIT-platform dat wordt gehost door Google in Zürich. De server wordt dagelijks automatisch geback-upt en voldoet aan de modernste gegevensvereisten. Aan het einde van de gegevensverzameling wordt de uiteindelijke geanonimiseerde dataset geëxporteerd in CSV-formaat en samen met de relevante metadata opgeslagen voor analysedoeleinden op lokale servers van de Universiteit van Zürich. Bij gegevensinvoer door de deelnemer aan het onderzoek worden gegevens opgeslagen in de interne opslagruimte van de smartphone-applicatie. Daarbij heeft geen enkele andere app toegang tot de gegevens. Gegevens worden periodiek via een SSL-beveiligd http-verzoek naar het ITIT-platform verzonden. Een achtergrondproces van de smartphone-applicatie wordt automatisch geactiveerd wanneer een Wi-Fi- of 3G-verbinding wordt gedetecteerd en verzendt de gegevens automatisch. Het vereist niet de tussenkomst van de gebruiker. Voor het verzamelen van passieve gegevens maken openbare API's (Application Program Interfaces) programmatische query's mogelijk op basis van parameters zoals lengtegraad, breedtegraad en tijd. Een web front-end maakt het mogelijk om de verzamelde gegevens te exporteren voor verdere analyse. Gegevens uit de dagelijkse enquêtes en de locatiegegevens worden opgeslagen in de database van de mobiele telefoon en per uur naar de server verzonden.

Vertrouwelijkheid en codering

Projectgegevens worden met uiterste discretie behandeld en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd studiepersoneel dat de gegevens nodig heeft om hun taken in het kader van het onderzoeksproject te vervullen. Op projectspecifieke documenten worden deelnemers alleen geïdentificeerd door een uniek deelnemersnummer.

Elke respondent geeft expliciete toestemming via een digitaal toestemmingsformulier, zoals hierboven beschreven. Voor dit project werd een ethische machtiging verkregen van de Zwitserse Ethische Commissie (BASEC 2020-02292). Alle geaggregeerde gegevens zijn geanonimiseerd en in overeenstemming met de Zwitserse federale wet op gegevensbescherming zoals beschreven door de federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC). Om ervoor te zorgen dat de anonimiteit wordt gehandhaafd, worden de exacte GPS-routes van individuele reizigers niet gedeeld; in plaats daarvan zullen de milieublootstellingen in geaggregeerde vorm worden gegeven. Gegevensbeveiliging wordt gewaarborgd op elk punt van de verzameling en de overdracht. De app wordt ontworpen volgens GDPR, zodat de gebruiker op elk moment de controle over de gegevens behoudt. Gegevensbescherming en privacy staan centraal in dit project. Het is wettelijk verplicht en het is verplicht om vertrouwen op te bouwen en te behouden bij de reizigers. Gegevensbescherming betekent dat alleen toegang tot gegevens wordt verleend aan partijen die uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming van de gegevenseigenaren hebben ontvangen. Daarnaast impliceert gegevensbeveiliging het beheer van de gegevens op basis van beveiligingsaspecten, regelmatige verificatie dat de beveiliging voortdurend is gewaarborgd en bescherming tegen gegevensverlies.

Belangrijkste veiligheids- en beveiligingsfuncties:

• Het ITIT-platform wordt gehost in Zürich, Zwitserland op de Server van Google en vervolgens gekopieerd naar de server van de Universiteit van Zürich.

• Jaarlijkse externe beveiligingsaudits.

• Gegevens worden gecodeerd met behulp van multi-level encryptie, waardoor granulair delen van specifieke datasets mogelijk is.

• Dataverkeer van en naar server via HTTPS. Verbinding en alle veiligheidstokens met behulp van perfect-forward geheimhouding.

De gegevens met de exacte GPS-route van elke reiziger worden niet gedeeld, omdat het potentieel voor identificatie van individuele reizigers te groot is; in plaats daarvan zullen voor elke reiziger geaggregeerde gegevens over milieublootstellingen worden gedeeld.

Bewaring en vernietiging van studiegegevens

De gezondheidsgerelateerde gegevens worden gedurende 10 jaar na de publicatie van de studie opgeslagen en worden gearchiveerd op de server van de Universiteit van Zürich. We bewaren de gegevens 10 jaar op servers van de universiteit en deponeren deze ook in een geschikt gegevensarchief aan het einde van het project.

Logboekgegevens

Wanneer u onze service gebruikt, verzamelen we in het geval van een fout in de app gegevens en informatie (via producten van derden) op uw telefoon, loggegevens genaamd. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP") -adres van uw apparaat, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van de service, de tijd en datum van uw gebruik van de service en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identificatiegegevens. Deze worden naar uw browser verzonden vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

Deze dienst maakt niet expliciet gebruik van deze "cookies". De app kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die "cookies" gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en weet wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken.

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om de volgende redenen:

  • Om onze service te vergemakkelijken;
  • Om de service namens ons te verlenen;
  • Om servicegerelateerde diensten uit te voeren; of
  • Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.

We willen gebruikers van deze service informeren dat deze derden (Google Firebase) toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om de taken die aan hen zijn toegewezen namens ons uit te voeren. Ze zijn echter verplicht om de informatie niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Links naar andere sites

Deze service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Houd er rekening mee dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

De ITIT-app heeft een bijbehorende website met meer informatie voor deelnemers en een eigen algemene voorwaarden en privacybeleid. Wij raden u aan om ze zorgvuldig door te lezen.

https://www.itit-travelhealth.org

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Dit beleid is van kracht vanaf 2021-07-26.

Neem contact op met ons

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@itit-travelhealth.org. Deze privacybeleidspagina is gemaakt met behulp van privacypolicytemplate.net en gewijzigd / gegenereerd door App Privacy Policy Generator